fbpx

Usein kysytyt kysymykset UKK

Kokeile löydätkö täältä etsimäsi

Digimarkkinointi tai digitaalinen markkinointi (digital marketing) on varsin lavea yleiskäsite yrityksen markkinoinnin osa-alueelle, joka koostuu digitaalisesta materiaalista, viestinnästä ja kanavista. Karkealla tasolla voidaan ajatella, että digimarkkinointi on yrityksen netin välityksellä tapahtuvaa markkinointia. Tavanomaisimpia työvälineitä ovat yrityksen nettisivut, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, Display-mainonta ja sähköpostimarkkinointi. Digimarkkinoinnin merkittäviä etuja ovat sen erittäin suuri potentiaali, koska lähes jokainen on tänä päivänä tavalla tai toisella digitaalisesti tavoitettavissa, sekä se että digitaalinen markkinointia voidaan kohdentaa tarkasti, sekä tehdä interaktiivisesti ja mitattavasti.

Hakukoneoptimointi (search engine optimization, SEO) on hakukonemarkkinnoinnin (search engine marketing, SEM) tapa, jollaa pyritään erilaisin toimenpitein sekä sivuston sisällä, että sen ulkopuolella vaikuttamaan sellaisiin tekijöihin, jotka auttavat nettisivuja näkymään hakukoneiden orgaanisissa hakutulosten luettelossa. Hakukoneoptimoinnilla voidaa pyrkiä parantamaan joko yksittäisen sivun tai kokonaisen sivuston näkyvyyttä hakukoneiden hakutuloksissa. Hakukoneoptimointi perustuu monelta osin tavoiteltavien avainsanojen ja hakulauseikkeiden optimointiin tärkeitä avainsanoja, sekä niin sanottuja pitkän hännän hakusanoja hyödyntämällä mm. nettisivujen sisällössä. Hakukoneoptimointi pitää sisällään niin sivuston sisällön optimointia kuin myös teknistä optimointia huomioiden esimerkiksi sivuston latausnopeus, mobiilioptimointi ja yleinen käytettävyys. Lue lisää mitä hakukoneoptimointi on.

Hakukonemarkkinointi (search engine marketing, SEM) on yleisnimitys hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Hakukonemarkkinoinnin tavoitteena on parantaa nettisivujen sijoitusta hakukoneiden tuloslistauksissa, kuten Googlen hakutuloksissa, käyttäen hyväksi orgaanista näkyvyyttä parantavaa hakukoneoptimointia ja maksettua mainontaa, eli hakukonemainontaa. Paras tulos saadaan yleensä näiden järkevällä yhdistämisellä.

Hakukonemainonta (search engine advertising, SEA) tai hakusanamainonta tarkoittaa maksettua mainontaa hakukoneiden hakutuloksissa. Monet hakukoneet, Google suurimpana ja merkittävämpänä, tarjoavat mainostajille mahdollisuuden rahaa vastaan saada mainostajan teksti- tai kuvamainos hakutuloksiin hyvälle paikalle selkeästi näkyviin. Esimerkiksi Googlen hakutuloksissa näkyy usein mainoksia selkeästi sanalla ”Mainos” erotettuna muista hakutuloksista. Luomalla hyviä ja osuvia mainoksia, hyvällä ja relevantilla linkillä, sekä maksamalla pienen hinnan rahaa klikkauksista, voi päästä näissä tuloksissa korkealle. Hyvin kohdennettu hakusanamainonta yhdessä hakukoneoptimoinnin kanssa mahdollistaa kustannustehokkaan tavan saada lisää kävijöitä nettisivuille.

Sisällönhallintajärjestelmä (content management system, CMS) on yleisnimitys tietojärjestelmälle, joka auttaa käyttäjäänsä hallitsemaan haluttuja sisältöjä. Nettisivujen kontekstissa voidaan puhua myös julkaisujärjestelmästä, eli sisällön julkaisemiseen tarkoitetusta sisällönhallintajärjestelmästä, kuten esimerkiksi WordPressistä. Sisällönhallinnan tarkoituksena on auttaa käyttäjää hallitsemaan sisältöä helposti. Julkaisujärjestelmässä keskeisiä ovat erilaiset sisällön julkaisua helpottavat teemat ja sivupohjat, joiden ansiosta sisällöstä saadaan helposti ja nopeasti näyttävää ja visuaaliselta ulkoasultaan yhteneväistä ja siistiä.

Sisältömarkkinointi (content marketing) on nykypäivänä varsin yleinen ja tavanomainen markkinoinnin muoto ja keino, jossa tavoitellulle kohderyhmälle pyritään tuottamaan sen arvostamaa, viihdyttävää tai hyödyllistä sisältöä markkinointitarkoituksessa. Sisältömarkkinoinnissa pyritään tuomaan esille yritys ja sen tuotteet ja palvelut jatkuvalla, johdonmukaisella ja tavoitehakuisella markkinointiviestinnällä ja mediasisällöllä. Sisältömarkkinointi tarkoittaa käytännössä sitä, että käytettävästä kanavasta riippuen hyödynnetään esimerkiksi tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä halutun kohderyhmän tavoittamiseksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena sisältömarkkinoinnissa on usein sitouttaa olemassa olevia asiakkaita, hankkia uusia kiinnostuneita asiakkaita ja liidejä, tai tuoda yritystä ja sen tarjoamaa tunnetuksi. Lue lisää mitä sisältömarkkinointi on.

WordPress on alun pitäen blogien luomiseen ja ylläpitoon kehitetty, avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä, joita on olemassa lukuisia erilaisia. WordPress on nykyään todella pitkälle kehitetty ja monipuolinen online-sisällön julkaisujärjestelmä, jolla voidaan tehdä monipuolisesti ja joustavasti erilaisia nettisivuja moneen erilaiseen käyttöön. WordPress on teknisesti tehty PHP-kielellä ja se hyödyntää MySQL-tietokantaan, mutta tavallisen käyttäjän ei näistä lähtökohtaisesti tarvitse huolehtia lainkaan. Käytännössä sisällön luominen, julkaisu ja muokkaaminen onnistuu kätevästi valmiiden editoreiden, teemojen ja pluginien avulla. Normaalissa käytössä WordPress on erittäin helppokäyttöinen ja taipuu monenlaiseen eri tarpeeseen ja on loistava valinta yrityksen nettisivujen perustaksi.

Etkö löytänyt etsimääsi? Kokeile hakua.

Jätä yhteydenottopyyntö

9 + 9 =

Yleensä se, joka ensimmäisenä ottaa haltuun taistelukentän, on levossa. Se, joka saapuu myöhemmin ja ryntää taisteluun, on uupunut.

Sunzi

Sodankäynnin taito