fbpx

Ulkoistettu digimarkkinoinnin päällikkö

Kuin yrityksen oma työntekijä

Ulkoistettu digimarkkinoinnin päällikkö auttaa digimarkkinoinnin haasteissa. Ulkoistettu digimarkkinoinnin tekijä keventää yrittäjän ja oman henkilökunnan työtaakkaa digitaalisessa markkinoinnissa ja tuo oman asiantuntemuksensa yrityksen käyttöön. Hän suunnittelee ja toteuttaa online-markkinoinnin toimenpiteitä auttaen yritystä saavuttamaan tavoitteet.

Ota yhteyttä

Mikä on ulkoistettu digimarkkinoinnin päällikkö?

Ulkoistettu digimarkkinoinnin päällikö on kuin yrityksen oma työntekijä, mutta ei kuitenkaan. Hän suunnittelee, toteuttaa, mittaa ja raportoi yrityksen digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä.

Ulkoistetun digimarkkinoinnin päällikön yksi keskeisimpiä tehtäviä on etsiä ja löytää yritykselle mahdollisimman hyvin toimivat digimarkkinoinnin toimenpiteet. Näiden avulla yritys voi tavoittaa tehokkaasti haluttuja kohderyhmiä, tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita ja saada uusia asiakkaita ja lisää ostoja olemassaolevilta, eli lisää kauppaa.

Työskentelee etänä kuin oma työntekijä

Ulkoistettu digimarkkinoinnin päällikkö työskentelee etänä ja osallistuu mahdollisesti joihinkin teidän yrityksen palavereihin, jotka koskevat markkinointia.

Yrityksen koosta ja organisaatiosta riippuen ulkoistettu digimarkkinointipäällikkö toimii yhteistyössä esimerkiksi yrittäjän, toimitusjohtajan, markkinointijohtajan tai markkinointipäällikön apuna hoitaen verkossa tapahtuvaa markkinointia.

Kaksisuuntainen, tiivis ja avoin yhteydenpito on avain yhteistyön onnistumiseen. Lopputulos onnistuu sitä paremmin mitä paremmin me ymmärrämme toinen toisiamme.

Miksi ja milloin digimarkkinointi kannattaa ulkoistaa?

Digimarkkinoinnin ulkoistamista kannattaa harkita erityisesti silloin kun sinulla tai teidän muilla työntekijöillä itsellä ei ole osaamista, aikaa tai muita resursseja digitaalisen markkinoinnin sunnitteluun, toteuttamiseen ja analysointiin.

Markkinoinnin strategian hiominen, markkinointitoimenpiteiden tekeminen, tulosten mittaaminen, kilpailijoiden analysointi, sisällöntuotanto ja markkinoinnin jatkuva kehittäminen vaatii paljon aikaa ja työtä.

Hyvä hetki ulkoistamiselle on silloin kun yritykselle haetaan kasvua tai ylipäätään lisää asiakkaita, mutta sinun ja teidän muiden työntekijöiden on keskityttävä itse yrityksen ydinosaamiseen, eikä markkinointiin ole vielä palkattu omaa henkilökuntaa.

Mitä ulkoistetun digimarkkinoinnin päällikön tehtävät voivat sisältää?

  • Digimarkkinoinnin suunnitelman ja strategian laadintaa
  • Nettisivujen päivittämistä
  • Hakukoneoptimoinnin suunnittelua, seurantaa ja kehittämistä
  • Hakukonemarkkinoinnin suunnittelua, toteuttamista ja optimointia
  • Sosiaalisen median maksetun mainonnan suunnittelua, toteuttamista ja optimointia
  • Sisältömarkkinointia esimerkiksi sisällöntuotantoa nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan
  • Uusien digimarkkinoinnin mahdollisuuksien kartoitusta, analysointia ja toteuttamista
  • Yhteistyötä muiden markkinoitniin liittyvien kumppaneiden kanssa
  • Uusien markkinointihenkilöiden ohjeistaminen ja kouluttaminen
Aki Hangasluoma

Aki Hangasluoma

Yrittäjä

Sähköposti: aki@detonator.fi
Puhelin: +358 40 837 0766

Miksi ulkoistaa digimarkkinointi minulle?

Digimarkkinointi kannataa ulkoistaa minulle silloin kun teidän omat resurssit tai osaaminen ei riitä digimarkkinoinnin toimenpiteisiin. Ulkoistamalla yrityksesi digimarkkinoinnin minulle, saat käyttöösi ammattitaitoisen digimarkkinoinnin yhteistyökumppanin, jonka osaaminen on monipuolisesti yrityksesi käytössä.

Ulkoistettuna digimarkkinoinnin päällikkönä tutustun huolella teidän yritykseen, toimialaan ja asiakaskuntaan. Yhdessä yrityksesi edustajien kanssa etsin parhaat digimarkkinoinnin käytännöt teidän yritykselle kuin olisin itse töissä yrityksessänne.

Digimarkkinoinnin ulkoistaminen kannattaa tehdä, jotta sinulle ja teidän muulle henkilökunnalle jää enemmän aikaa keskittyä yrityksen ydinosaamiseen ja muihin toimintoihin.

Mitä digimarkkinoinnin ulkoistaminen maksaa?

Ulkoistetun digimarkkinoinnin työnkuva ja laajuus räätälöidään asiakaskohtaisesti teidän yrityksen tarpeiden mukaan. Digimarkkinoinnin ulkoistuksen hinta muodostuu yhdessä määriteltävän työnkuvan laajuuden mukaan.

Kuukausikustannus on alkaen 600 €/kk + alv 24% työmäärästä riippuen. Katso hinnoittelu ja ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

12 + 9 =

Yleensä se, joka ensimmäisenä ottaa haltuun taistelukentän, on levossa. Se, joka saapuu myöhemmin ja ryntää taisteluun, on uupunut.

Sunzi

Sodankäynnin taito