fbpx

Ulkoistettu digimarkkinoinnin asiantuntija

Kuin yrityksen oma työntekijä, alkaen 1800 €/kk

Ulkoistettu digimarkkinoinnin asiantuntija auttaa digimarkkinoinnin haasteissa toimien yrityksen ulkopuolisena digimarkkinoinnin asiantuntijana. Ulkoistettu digimarkkinoinnin asiantuntija keventää yrittäjän ja oman henkilökunnan työtaakkaa digitaalisessa markkinoinnissa ja tuo oman asiantuntemuksen teidän käyttöön. Asiantuntija suunnittelee ja toteuttaa online-markkinoinnin toimenpiteitä auttaen teitä saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Jätä yhteydenottopyyntö

Mikä on ulkoistettu digimarkkinoinnin asiantuntija?

Ulkoistettu digimarkkinoinnin asiantuntija on kuin yrityksen oma työntekijä, mutta ei kuitenkaan. Hän suunnittelee, toteuttaa, mittaa ja raportoi yrityksen digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä itsenäisesti ja yhteistyössä teidän kanssa.

Ulkoistetun digimarkkinoinnin asiantuntijan yksi keskeisimpiä tehtäviä on suunnitella ja toteuttaa teidän yritykselle mahdollisimman hyvin toimivat digimarkkinoinnin toimenpiteet. Näiden avulla teidän yritys voi tavoittaa mahdollisimman tehokkaasti haluttuja kohderyhmiä ja saada lisää kauppaa.

Työskentelee etänä kuin oma työntekijä

Ulkoistettu digimarkkinoinnin asiantuntija työskentelee itsenäisesti etänä ja osallistuu mahdollisesti joihinkin teidän yrityksen palavereihin, jotka koskevat markkinointia.

Yrityksen koosta ja organisaatiosta riippuen ulkoistettu digimarkkinointiasiantuntija toimii yhteistyössä esimerkiksi yrittäjän, toimitusjohtajan, markkinointijohtajan tai markkinointipäällikön apuna hoitaen verkossa tapahtuvaa markkinointia.

Kaksisuuntainen, tiivis ja avoin yhteydenpito on avain yhteistyön onnistumiseen. Lopputulos onnistuu sitä paremmin mitä paremmin me ymmärrämme toinen toisiamme.

Milloin ja miksi digimarkkinointi kannattaa ulkoistaa?

Digimarkkinoinnin ulkoistamista kannattaa harkita erityisesti silloin kun sinulla tai teidän muilla työntekijöillä itsellä ei ole osaamista, aikaa tai muuten resursseja digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja analysointiin.

Markkinoinnin strategian hiominen, markkinointitoimenpiteiden tekeminen, tulosten mittaaminen, kilpailijoiden analysointi, sisällöntuotanto ja markkinoinnin jatkuva kehittäminen vaatii paljon aikaa ja työtä. Ulkoistettu digimarkkinoinnin asiantuntija auttaa.

Hyvä hetki ulkoistamiselle on silloin kun yritykselle haetaan kasvua tai ylipäätään lisää asiakkaita, mutta sinun ja teidän muiden työntekijöiden on keskityttävä itse yrityksen ydinosaamiseen, eikä yrityksessänne ole vielä palkattu omaa henkilökuntaa markkinointia hoitamaan.

Ulkoistetun digimarkkinoinnin asiantuntijan tehtävät

Aki Hangasluoma

Aki Hangasluoma

Yrittäjä

Sähköposti: aki@detonator.fi
Puhelin: +358 40 837 0766

Miksi ulkoistaa digimarkkinointi minulle?

Ulkoistamalla yrityksesi digimarkkinoinnin minulle, saatte käyttöönne ammattitaitoisen digimarkkinoinnin yhteistyökumppanin, jonka osaaminen on monipuolisesti teidän yrityksen käytössä.

Ulkoistettuna digimarkkinoinnin asiantuntijana tutustun teidän yritykseen ja toimialaan. Yhdessä teidän yrityksen edustajien kanssa etsin parhaat digimarkkinoinnin käytännöt teidän yritykselle kuin olisin itse töissä yrityksessänne.

Digimarkkinoinnin ulkoistaminen kannattaa tehdä, jotta sinulle ja teidän yrityksen muulle henkilökunnalle jää enemmän aikaa keskittyä yrityksen ydinosaamiseen.

Mitä ulkoistettu digimarkkinoinnin asiantuntija maksaa?

Ulkoistettu digimarkkinoinnin asiantuntijan palvelun kuukausikustannus alkaen 1800 €/kk + alv 24% ja palvelun aloituksesta aloituskustannus 1800 € + alv 24%.

Minkälainen sopimus tästä tehdään?

Jatkuva ulkoistettu digimarkkinoinnin palvelu on voimassa yhden (1) kuukauden kerrallaan ja se laskutetaan kuukauden päätyttyä. Maksuehto palvelulle on 14 päivää netto. Palvelu jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana niin kauan kunnes sopimus perutaan jommankumman osapuolen toimesta. Sopimus täytyy irtisanoa vähintään 14 päivää ennen seuraavan kuukauden alkua, muuten siihen kuuluu vielä seuraava kuukausi.

Nykytilan auditointi
Kehityssuunnitelma
Nettisivujen päivittäminen
Hakukoneoptimointi
Analytiikka
Google Ads
Sisällöntuotanto (tekstit)
Linkkien rakentaminen
Raportointi
Optimointipalaveri
Yhteydenpito
Aloituskustannus alkaen (alv 0%)
Kuukausikustannus alkaen (alv 0%)
kevyt
kevyt
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
sähköpostiin
3 kk välein
sähköposti
600 €
600 €/kk
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
sähköpostiin
2 kk välein
sähköposti
1200 €
1200 €/kk
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
sähköpostiin
1 kk välein
sähköposti
1800 €
1800 €/kk
kattava
kattava
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
sähköpostiin
1 kk välein
sähköposti
2400 €
2400 €/kk

Jätä yhteydenottopyyntö

Pavelutaso, josta olen kiinnostunut

3 + 4 =